Kiểm tra phần cứng của máy

April 18, 2019

Cần phải biết chi tiết phần cứng của máy trước khi cài. Bạn cần thu thập đủ thông tin cấu hình để tìm kext và patch phù hợp. Nếu đi hỏi người khác thì nêu cấu hình để support nhanh, tránh làm mất thời gian.

Phần mềm sử dụng sẽ là AIDA64 Extreme. Tải bản zip là portable thì sẽ không phải cài đặt.

Tạo báo cáo cấu hình cho cài dịch vụ

Nếu cài dịch vụ thì bạn cần gửi file report này lại cho mình

1 2 3 4 5 6 7

Các thông tin cần thiết để hỏi trên group

PC

 • CPU
 • MainBoard
 • Card đồ hoạ rời (nếu có)
 • Card sound
 • Card wifi (nếu có)
 • Card LAN/Ethernet
 • Ổ cứng

Laptop

 • Tên Máy (đối với laptop)
 • CPU
 • Card đồ hoạ onboard
 • Card đồ hoạ rời (kèm độ phân giải màn hình)
 • Card sound
 • Card wifi (đa số card wifi gốc sẽ không dùng được)
 • Card LAN/Ethernet
 • Touchpad
 • Ổ cứng

Lưu ý: Khi bạn hỏi các vấn đề về cài đặt hackintosh trên group facebook bạn nên ghi rõ cấu hình để tiện cho mọi người support, đừng đánh đố họ phải đoán cấu hình của bạn!