knowledge

Chuẩn bị kiến thức cơ bản

Để có thể tự cài đặt hackintosh bạn cần phải có kiến thức cơ bản về máy tính, ít nhất bạn nên biết cài win uefi. Trong blog này mình sẽ chỉ nói về cài hackintosh chuẩn uefi-gpt mà thôi, không hỗ trợ legacy, không hỗ trợ phần cứng đã quá cũ. Bạn nào biết rồi thì có thể bỏ qua đọc bài viết khác. Hỏi Google Nếu không biết hỏi Google thì bạn nên dừng lại!

Tiếp tục đọc