newbie

Quy trình cài đặt Hackintosh dành cho người mới

Hãy hình dung trước khi bước Nếu bạn mới đến với hackintosh hãy đọc bài viết này để tránh rối, blog của mình cũng đã có khá nhiều bài viết nên sẽ bạn sẽ không biết đọc thế nào. Quy trình cài hackintosh cơ bản: Backup dữ liệu Bạn tự chịu trách nhiệm với dữ liệu trong ổ cứng, lúc cài sẽ phải xoá ổ cứng. Xác định phần cứng

Tiếp tục đọc