Skip to main content

VNOHackintosh

Hackintosh Vietnam 🇻🇳 - Hướng dẫn và dịch vụ

Hướng dẫn dễ hiểu

Hướng dẫn này viết lại bằng tiếng Việt và được tổng hợp từ nhiều nguồn uy tín về hackintosh. Chúng tôi tập trung vào sự dễ hiểu để bạn có thể tự hackintosh!

docu_tree

Cộng đồng hỗ trợ

Chúng tôi đã có sẵn một nhóm về hackintosh, bạn có thể trao đổi và học hỏi về các vấn đề gặp phải trong quá trình hackintosh, vui lòng tham khảo Links

Dịch vụ hackintosh

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hackintosh cho những người không có thời gian tìm hiểu, vui lòng tham khảo Dịch vụ.