Skip to main content

Kiểm tra cấu hình

tip

Nếu bạn gặp lỗi và muốn hỏi người khác thì phải cung cấp cấu hình máy cơ bản để tránh mất thời gian của họ, nếu gửi nguyên cái file cấu hình máy bắt họ tải thì cũng không hay lắm!

Chuẩn bị

  • Máy có sẵn Win hoặc WinPE!
  • Tải AIDA64

Tìm kiếm

Những thành phần chính sau cần được liệt kê:

CPU

CPU

Mainboard

Main

GPU

GPU

Audio

Audio

Network

Network

Storage

Storage

Tổng hợp

Bạn tìm đủ thông tin rồi thì nên ghi lại, tiếp theo đây bạn sẽ phải làm EFI dựa trên cấu hình, ngoài ra khi nào cần hỏi người khác thì nêu qua cấu hình cho họ!